AsthmaTuners arbete för att stötta vision E-Hälsa 2025

AsthmaTuner vill förbättra vården för astmatiker och vårdpersonal

AsthmaTuner stöttar Sveriges vision för e-hälsa 2025 då Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. ”Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker”.

Ungefär 10% av värdens befolkning har astma

AsthmaTuner är ett digitalt stöd till patienter med astma baserad på forskning och på internationella riktlinjer för god astmavård. Verktyget är sedan 2018 CE-märkt som en medicinteknisk produkt. Utvecklingen och forskningen som ligger till grund för AsthmaTuner har genom åren fått stöttning och bidrag, bland annat från statliga Vinnova som finansierat specifika utredningar kring informationshantering och säkerhet.

TLV: AsthmaTuner förbättrar astmakontrollen och är hälsoekonomiskt effektivt

Den första kliniska studien på AsthmaTuner publicerades hösten 2019 European Respiratory Journal. Resultaten från studien visade att AsthmaTuner är ett effektivt hjälpmedel som förbättrar astmakontrollen hos patienter som använder verktyget. Resultaten från bland annat denna studie låg till grund för att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) i november 2019 beslutade att AsthmaTuner som första digitala verktyg för behandling av astma skulle ingå i subventionen för barn med okontrollerad astma. Läs mer

NT-rådet: Regioner bör själva säkerställa att AsthmaTuner uppfyller säkerhetskrav

I TLVs mandat ingår inte att granska frågor om informationshantering och säkerhet. Denna fråga togs istället upp för diskussion på NT-rådet, vars mandat primärt är att ” ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel”.

2020-02-20 publicerade NT-rådet ett yttrande med en rekommendation till regioner att ”avvakta användning av AsthmaTuner tills frågor om juridik, informationshantering, informationssäkerhet och organisering av vårdverksamhet har utretts”. Läs mer

Vid tidpunkten för NT-rådets publicering hade AsthmaTuner inte blivit informerade, kontaktade eller fått några frågor kring hur AsthmaTuner fungerar eller vilket arbete som finns kring informationshantering och säkerhet.

Två veckor efter NT-rådets yttrande publicerades träffade AsthmaTuner representanter från SKR. På mötet framgick att:

– Ingen utredning av AsthmaTuners informationshantering och säkerhet har gjorts.

– NT-rådets yttrande ska ses som en generell rekommendation till regionerna att vid användning av medicintekniska produkter granska frågor som rör ”juridik, informationshantering, informationssäkerhet och organisering av vårdverksamhet”.

AsthmaTuner framförde på mötet att rekommendationen måste förtydligas då otydligheten i yttrandet gör stor skada, inte bara för AsthmaTuner, utan även för alla tusentals astmatiker och vårdpersonal som med hjälp av denna bevisat hälsoekonomiska tjänst skulle kunna hjälpa till att förbättra astmakontrollen i hela Sverige.

NT-rådet backar från sitt uttalande och förtydligar budskapet 

”Då det har kommit till NT-rådets kännedom att rekommendationen gällande AsthmaTuner kunnat missförstås, har NT-rådet 2020-03-13 förtydligat texten så att det framgår att NT-rådet inte har utvärderat AsthmaTuner ur medicinska, legala eller andra perspektiv. Samtidigt konstaterar rådet att regionerna själva behöver utreda och tydliggöra frågor om juridik, informationshantering och informationssäkerhet för produkten innan införande kan ske.” Läs mer 

Informationshantering och säkerhet har ända sedan starten varit en prioriterad fråga för AsthmaTuner och bolaget har genom aktiva val av partners, användning av avancerad autentisering och krypteringsteknik tagit ansvar för att skydda information och följa lagstiftningen.

AsthmaTuner upplever att det i arbetet med digitalisering och för att nå visionen E-Hälsa 2025 är viktigt att formulera tydliga frågeställningar, riktlinjer och krav som aktörer kan förhålla sig till och undvika generalisering och otydlighet. Många av dessa frågor är tekniskt och juridiskt krävande och fordrar nära samarbete mellan regioner och aktörer på marknaden för att nå en samsyn, något som AsthmaTuner välkomnar och stöttar.

Eric Alhanko VD AsthmaTuner

Texten kommer att uppdateras när mer information fås

 

Se till att hålla utkik här på vår blogg för att inte missa information om astma som kan vara hjälpsam och användbar. Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Glöm inte följa oss på Facebook här.

Läs mer om AsthmaTuner härMissa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss:

Nyttan med att ha koll på sin lungfunktion som astmatiker

22 april 2020

Vi har träffat Kjell Larsson som är Professor Emeritus på Karolinska Institutet och jobbat och…

Jag är astmatiker och blev smittad av Covid-19

27 mars 2020

Vi har pratat med Jesper. Han är astmatiker och har blivit smittad av Coronaviruset Covid-19….

Hur AsthmaTuner kan underlätta med Coronaviruset

19 mars 2020

Många vårdgivare och astmatiker är oroliga för hur de ska påverkas av coronaviruset Covid-19. AsthmaTuner…

AsthmaTuner i Nyhetsmorgon

19 mars 2020

Idag fick vi den stora äran att gästa Nyhetsmorgon för att prata om astma, pollenallergi…