Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

2020 med AsthmaTuner

Foto av Pax Engström

Året som har varit med AsthmaTuner

Nu är 2020 snart över och även om det har varit ett utmanande år på många sett har AsthmaTuner tagit stora steg och utvecklats en hel del, mycket tack vara det kontinuerliga samarbetet med vårdpersonal och patienter. Det har genomförts hela 106.000 lungfunktionsmätningar med AsthmaTuner det senaste året! Av dessa är 11.000 spirometrier, 72.000 FEV1 mätningar och 23.000 PEF mätningar.

AsthmaTuner har också bidragit till att underlätta under pandemin.

Digital egenvård med appen ger förbättrad astmakontroll hos patienter med okontrollerad astma och minskar vårdbehovet, och därmed avlastar vården. Vidare leder uppföljning på distans till att begränsa smittspridningen för både patienter, vårdnadsgivare och andra i behov av kollektivtrafiken.

AsthmaTuners stora utveckling det senaste året har också blivit uppmärksammad hos flera. Den här hösten har teamet bakom appen mottagit båda Athenapriset och inUse Awards 2020.

Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och innovationer som utvecklas i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Juryns motivering var bland annat ”Ett innovativt forskningsarbete som ger fler patienter med folksjukdomen astma tillgång till jämlik och evidensbaserad vård.”.
Läs artikeln I Dagens Medicin här.

InUse award lyftar fram svenska lösningar som gör användarens vardag enklare och roligare, och juryns motivering var att ”När AsthmaTuner ger smidig tillgång till data både för astmatikern och vårdgivaren uppstår nytta i flera led. Behandlingen får bättre precision, astmatikern mår bättre och vården avlastas, win-win-win!”.

AsthmaTuner var även en av de nominerade i årets Design S Awards som är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse. Så lyder juryns motivering: ”Appen AsthmaTuner visar ett unikt exempel på hur en befintlig fysisk produkt förstärks och förbättras med ett digitalt lager. Med sitt dynamiska gränssnitt och personliga kommunikation har man utvecklat en unik produkt som kan förbättra livet för både astmatiker och vårdgivare.”

Vi har planterat träd!

I höstas blev samarbetet mellan AsthmaTuner och OneTreePlanted lanserat i appen, och tillsammans med våra användare har vi nu planterat 323 träd i Amazonas regnskog!

Vi hade inte kunnat vara där vi är idag utan all värdefull feedback från våra användare.

Däribland har spirometrifunktionen, behandlingsplanen och diagnosverktyget genomgått större förbättringar baserat på er feedback.

AsthmaTuner vill säga ett stort tack för detta året 2020 och ser fram emot allt spännande som ska hända 2021.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss:

Testa din astma och plantera träd i regnskogen!

17 november 2020

Nu har vi lanserat samarbetet mellan AsthmaTuner och OneTreePlanted i appen. Våra användare kan nu…

Förbättrad spirometri

Nya referensvärden (Hedenström/Solymar) för spirometri!

04 november 2020

Intresset för spirometri på distans har ökat stort då det möjliggör en god och säker…

Covid spirometry

Är det säkert att göra spirometri på din klinik?

03 september 2020

Visir, munskydd, förkläde, desinficera till man storknar, filter på spirometern och plexiglas. Vi har hört…

Nyttan med att ha koll på sin lungfunktion som astmatiker

22 april 2020

Vi har träffat Kjell Larsson som är Professor Emeritus på Karolinska Institutet och jobbat och…