Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

Vem är Therese Sterner och vad är ASTA?

Vem är Therese Sterner och vad är ASTA?

Vi har träffat Therese Sterner, ordförande för ASTA, och pratat om hur pandemin påverkat astmavården och det viktiga arbete som Astma- Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen gör. Therese är astma- allergi- och KOL sjuksköterska och disputerad inom allergi och astma hos tonåringar.

Vad är och vad gör ASTA?

ASTA startades 1985 av några eldsjälar inom astma-, allergi och KOL sjukvården och det är en delförening till svenska sjuksköterskeföreningen. Grundsyftet med ASTA är att stärka astma- och KOL sjuksköterskans roll och ge utrymme till utbildning, utveckling och nya möjligheter.

Hur då?

Vi har årliga utbildningsdagar som fördelas runt om i landet, det har blir digitalt möte nu 25 mars på grund av pandemin men 2022 kommer det vara i Västerås förhoppningsvis då vi kan ses i verkligheten.

ASTA stärker de universitet och högskolor som har utbildningar inom området. Vi tar fram dokument som alla medlemmar får tillgång till med kontinuerligt uppdaterade och reviderade riktlinjer. Vi samarbetar med läkarföreningar inom samma område med regelbundna träffar och tät kontakt. Vi granskar remisser från olika kunskapscentrum eller från till exempel Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har stor samverkan med Astma- och allergiförbundet och också föreningen för HjärtLung. Det ser vi som en stor tillgång då det är de som verkligen ser patienterna och deras reaktioner på de förändringar som sker.

Det är ett stort ansvar, hur mycket tid har du avsatt för att arbeta med ASTA?

Det är en förening, så det är på min fritid och styrelsen erhåller en symbolisk summa för arbetsinsatsen. Men några i styrelsen kan göra en del av arbetet inom ramen av sin arbetstid, och det är ju fördelaktigt.

Vad brinner du för?

Jag brinner för att utbildning och förbättra vården och jag brinner för ASTA. Med ASTA kan vi nå ut med kunskap sjuksköterskor emellan och vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och på detta sätt förbättra vården för den enskilda patienten.

Kan du beskriva dig själv med 3 ord?

Engagerad, strukturerad och lösningsfokuserad.

Hur har rådande pandemi påverkat Astma- och KOL sjuksköterskans arbete?

Under pandemin är det svårt att ta hand om patienter på samma sätt som tidigare utan vi träffa patienterna oftare online. Många av oss har blivit indragna i covidvården och det innebär att våra egna köer till mottagningen ökat och att våra patienter blivit lidande. Det finns ett stort uppdämt behov från patienterna att få kontroll på sin sjukdom när pandemin är över.

Vilka lärdomar har du fått av att ta hand om dina patienter under en pandemi?

En del ASTA-sjuksköterskor upplever att det går bättre än förväntat att ta hand om patienterna online och många patienter blir faktiskt nöja. Det sparar en del tid även för patienten som slipper ta sig till och från mottagningen. Såklart kan inte allt skötas online men mycket går. Som till exempel har jag faktiskt gjort 6 minuters gångtest med en patient! Det gäller att anpassa sig till situationen och vara lyhörd.

Vi har blivit innovativa, vi får saker att fungera, vi har verkligen visat att vi har modet och drivet att anpassa och ändra våra arbetssätt.

Vilka förändringar tror du kommer att ske?

Smittorisken vid spirometri är något som blivit uppmärksammat under pandemin, och det tror jag att vi kommer att ta med oss efteråt också. Många regioner har slutat helt och jag tror att efter pandemin kommer vi inte gå tillbaka till att stå oskyddade i rummet och göra spirometri utan filter i ett litet rum med dålig ventilation. Jag tror att arbetet att minska smittspridningen, oavsett om det är pandemi eller inte, vid spirometri kommer att bli permanenta lösningar.

Vad tycker du är det roligaste med att vara ordförande för ASTA?

Det är oerhört stimulerande! Jag får ny energi från mina styrelse-kollegor och alla de fantastiskt kompetenta sjuksköterskor som jag får träffa i arbetet med ASTA. Arbetet vi gör ger mig så mycket energi tillbaka, det är en sån positiv anda och en känsla av att vi jobbar tillsammans och gör nytta.

Hur kan man som medlem blir mer aktiv / få uppdrag inom ASTA?

En viktig fråga tycker jag, för vi vill verkligen engagera våra medlemmar! Man kan vara med och bidra på alla möjliga sätt! Det är bara att meddela att man vill driva ett ämne och då drar vi ihop en arbetsgrupp för det. Just nu till exempel håller en arbetsgrupp på att revidera ett dokument hur man ska på bästa sätt ska ta hand om sina eksem-patienter. Detta för att man ska kunna ta del av den otroliga kunskap vi har tillsammans och hjälpa varandra. Allt detta och mer finns att få tillgång till på vår hemsida: ASTA. Fortsätt gärna skicka in postrar, berätta vilka utvecklingsarbeten ni har, vår dörr står alltid öppen och man är alltid välkommen att höra av sig.

Tack för din tid Therese!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: