Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

Äntligen nya nationella rekommendationer för att göra spirometri på klinik under COVID-19

Lungfunktionstester utgör alltid en smittorisk. Det har nu tagits fram nationella rekommendationer på smittförebyggande åtgärder för spirometri på mottagning. Dokumentet är framtaget som riktlinjer för den pågående Covid-19 pandemi (länk). De nationella rekommendationerna säger bland annat att alla patienter ska vara helt symptomfria, att vårdpersonalen ska bära skyddsutrustning och att det ska vara plexiglasväggar i rummet. I tillägg till personlig skyddsutrustning och plexiglasväggar ska även stationära spirometrier genomföras med engångsfilter.

Symptomfri i pollensäsongen?

Under pollensäsongen får tusentals astmatiker symptom som liknar luftvägsinfektioner. Ny studie visar symtom som ögonklia också kan ses vid Covid-19, vilket också är mycket vanliga symptom vid pollenallergi (länk). Då patienter ska vara helt symptomfri vid fysiska besök på mottagningen, finns det risk för att patienter med behov av vård måste avboka sina besök pga. luftvägssymtom. Det är därför extra viktigt att astmatiker är noga med att ta sin grundbehandling för astman för att minska besvären som kommer vid pollensäsong!

Förra våren gästade Anna från AsthmaTuner Nyhetsmorgon för att prata om astma, pollenallergi och coronaviruset. Missade du avsnittet så kan du fortfarande se det här.

Vad säger internationella riktlinjer?

De internationella riktlinjerna avviker lite från de svenska rekommendationerna. Det rekommenderas till exempel i Storbritanniens riktlinjer att rummet som användes under besöket ska skifta luft 6 gånger per timme för att aerosoler inte ska finnas kvar till nästa patient och att det ska finnas ett dagsfärskt negativt Covid-19 test inför spirometri på mottagning. Vidare rekommenderas det att vårdpersonal i riskgrupp avstår från att utföra proceduren (länk).

Vad säger svenska myndigheter?

I Arbets- och miljöverket riskbedömning ska verksamheten gå enligt åtgärdstrappan där första steget alltid är att i bästa möjliga mån ta bort risken helt för patient och vårdpersonal och där rekommenderas att använda digitala lösningar om möjligt (länk).


”De allvarligaste riskerna ska åtgärdas först. I första hand försöker man få bort riskerna helt. I andra hand vidtar man åtgärder för att minska riskerna, så långt det är praktiskt möjligt. I sista hand, när man inte kan få bort riskerna på annat sätt: använd personlig skyddsutrustning.”

Fortsatt stor press på vården – Hemspirometri möjliggör smittsäkra astmabesök

Muterade varianter av Covid-19 viruset tar mer och mer plats i samhället, och det är fortfarande stor belastning på sjukvården runt om i landet. Allt fler mottagningar har därför valt att helt gå över till digitala uppföljningsbesök av astmatiker. Med AsthmaTuner kan vårdpersonal förskriva en digital spirometer (som hämtas ut på apotek) eller beställa en digital spirometer som skickas direkt hem till patienten. På så vis kan den digitala omställningen ske på ett smidigt sätt, och uppföljningsbesök och spirometri genomföras över video, utan att astmatikern först måste komma in till mottagningen.

Relaterad information:

Astmapatienter kan göra digitala tester hemma under pandemin
Spirometrisjuksköterskan Mia fick covid – då stoppades lungundersökningarna

Sammanfattning av de rekommenderade åtgärder från de svenska nationella riktlinjerna:
  • Patienter med feber och/eller pågående infektionssymtom från luftvägarna, liksom patienter med känd nylig exponering för covid-19 ska inte genomgå FEV1/FEV6-mätning eller spirometri
  • Vårdpersonal ska bära personlig skyddsutrustning med heltäckande visir som vid behov kompletteras med kirurgiskt munskydd IIR
  • Använda plexiglasväggar för att avskilja ytor och skapa stänkskydd
  • Spirometri ska genomföras med engångsfilter
  • Mellan varje patient utförs rengöring och desinfektion av medicintekniska flergångsprodukter och av patientnära ytor
Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: