Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

Vilka astmatiker ska ingå i fas 3-vaccination för Covid -19 och hur kan vårdpersonal identifiera vilka det är?

Christer Janson som är professor och överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hjälper oss att svara på frågor kring astmatiker och vaccination:

Vilka astmatiker är det som ska ingå i fas 3 vaccinationen?

Enligt folkhälsomyndigheten är det astmatiker som har en svår eller instabil astma (länk).

Hur definierar man som vårdpersonal vilka patienter som har svår eller instabil astma?

Svår astma bedöms utifrån vilken behandlingsnivå patienten har. Om astmatikern regelbundet tar hög dos steroidinhalation i kombination med långverkande beta-2-stimulerare har de svår astma. Astma patienter som regelbundet tar perorala steroider eller står på biologiska läkemedel har också svår astma.

Instabil astma bedöms framförallt genom att se om patienten har haft en exacerbation mer än en gång senaste året. Ett annat sätt att bedöma en instabil astma är genom att använda Astma Kontroll Test formuläret (AKT) och då om man har en poäng under 20 eller lägre. Har man en poäng nere på 15 skulle jag verkligen ta i beaktande att det kan röra sig om en instabil astma.

Vad är en exacerbation?

En exacerbation är en kraftig försämring hos astmatikern som gör att man behöva söka hjälp från vården. Det kan vara att man mår dåligt och ringer till sin vårdcentral för att sättas in på en kortisonkur eller att man går till sin närakut eller akutmottagning för behandling. Det är alltså när patientens astmasymtom är svårare än de brukar och de behöver stöd från vården.

Vilka astmatiker är det som är en riskgrupp och därmed ska få förtur till vaccinet tycker du?

Jag tycker att framförallt är astmatiker som har en kronisk nedsatt lungfunktion och det kan man bedöma utifrån referensvärden. Om en astmatiker konstant har en FEV1 som ligger under 80% och neråt av förväntat värde så tycker jag att de ska prioriteras till vaccination.
De astmatiker som står på biologiska läkemedel ska också prioriteras och de patienter som har fler riskfaktorer i kombination med astma. Det kan vara till exempel en astmatiker som också har diabetes eller astma tillsammans med fetma ska prioriteras till vaccination. Jag tycker också att de patienter som har upprepade exacerbationer ska prioriteras till vaccin.

Finns det något sätt för vårdpersonal inom primärvården att identifiera astmatiker med svår eller instabil astma? Är det något man kan fråga eller titta på?

De kan använda sig av AKT och fråga patienten om försämringsperioder. Sedan rekommenderar jag att man tittar på vilken behandling de står på och hur deras FEV1-värde har varit under en längre tid bak. Är FEV1 kroniskt nedsatt med mer än 80% trots astmabehandling tycker jag att det är en patient som är i riskgrupp.

Hur kan sjuksköterskor fånga upp dessa patienter på vårdcentraler; ska de välja ut de patienter som är listade och är i riskgrupp eller uppmana astmatiker att själva höra av sig till vårdcentralen för bedömning?

Såklart det ideala hade varit att man kan kombinera de två sätten; att vårdpersonal har tid att identifiera de astmatiker i riskgrupp och samtidigt uppmana astmatiker med svår eller instabil astma att höra av sig för bedömning. Sen får man se på verkligheten och arbeta efter de förutsättningar man har på sin klinik. Det är bra att diskutera vilken strategi man ska ha på den enskilda vårdcentralen.

Om man bedömer att ens astmapatient behöver få vaccinet, kan man boka in en tid som vanligt på vårdcentralen eller behöver de komma in på sjukhus och få vaccinet?

Svenska föreningen för allergologi har tagit fram tydliga riktlinjer hur man ska göra vid vaccination av astmatiker med allergi och den kan man se här länk.

Kortfattat är det att de flesta astmatiker kan få vaccinet precis som vanligt på vårdcentralen och att man då som patient ska stanna 15 minuter efter vaccination.

För de som har haft svår allergisk reaktion (patienten krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus) på födoämnen, insektstick, latex eller läkemedel peroralt ska stanna 30 minuter efter vaccination och på vårdcentralen ska det finnas möjlighet att vid behov ge syrgas och möjlighet att sätta dropp.

För de som har haft svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel, eller tidigare reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel så bör vaccinering ske på sjukhus eller specialistklinik med tillgänglighet till mer avancerad akutsjukvård.

Tack för din tid Christer!

Hur kan AsthmaTuner hjälpa i denna bedömning?

Med AsthmaTuner kan du som patient själv mäta din lungfunktion och se hur du ligger jämfört med referensvärden för bland annat FEV1. I AsthmaTuner appen har du också alltid tillgång till din personliga behandlingsplan och se vilka läkemedel du står på. Dina personliga mätdata för lungfunktion och symptom kan också delas med din vårdgivare som kan göra en kvalificerad bedömning.

Vi kan tyvärr inte ge individuell rådgivning, kontakta din vårdgivare för individuellt stöd.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: