Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

Våra fotavtryck på jorden – AsthmaTuner + Earth Day

Vi på AsthmaTuner värdesätter miljön och vill därför uppmärksamma Earth Day. Vi är med i rörelsen att förändra traditionella beteenden till mer positiva för miljön och samtidigt förbättra livskvaliteten för astmatiker.

Färre resor när du kan ta hand om din astma hemifrån

Med AsthmaTuner kan astmatiker göra självmonitorering från hemmet. En stor fördel vid digitala besök är att man slipper resvägen helt och kan därmed spara miljön med onödig negativ klimatpåverkan. Astmatiker kan göra lungfunktionsmätningar som spirometri hemma och vårdbesök kan genomföras digitalt från där sjuksköterskan och astmatikern befinner sig på given tidpunkt. Vid digitala besök slipper man att ta ledigt från arbete eller skola, onödiga väntetider och framförallt själva resan till sin vårdcentral eller mottagning som sparar enormt på klimatpåverkan.

Ha koll på din astma!

Tar du hand om din astma, slipper du onödiga akuta resor och besök på din vårdcentral och att du inte behöver ta stora doser medicin när du mår dåligt. Istället genomatt ta regelbunden dos medicin (även när duär symtomfri), bygger du upp ett skydd i luftvägarna. Det är viktigt att ta sina mediciner regelmässigt för att undvika försämringar! Ett tips är att ha ordentlig koll på sin astma med en individuellt tillpassat stegvis behandlingsplan. Med en stegvis behandlingsplan kan man trappa upp i mediciner när det är behov för det (t.ex. om man upplever symptom eller nedsatt lungfunktion) medan när man mår bättre i sin astma kan man trappa ned på medicinerna.

Det är bra att ha sin egen personliga spirometer för att undvika att massproducera engångsfilter och inte heller behöver skicka hårdvaran fram och tillbaka till vården. Ha koll på din astma med AsthmaTuner och få din behandlingsplan direkt i mobilen, så slipper du även pappersutskrifter.

En ordentlig utredning sparar samhället och miljön

Det är viktigt att göra en ordentlig utredning för at säkerställa man verkligen har en astmadiagnos. Det finns flera sjukdomar vart symptomen kan påminna om astma, men som kräver en annan behandling (länk).

Enligt internationella riktlinjer (länk) ska man göra en spirometri för och efter man har tagit mediciner (reversibilitetstest), och om inte mediciner har stor nog effekt ska man göra en astmadagbok över 2 veckor, där vårdgivaren kollar hur din lungfunktion varierar. Om ingen av dessa undersökningar visar på astma kan man mäta effekten av astmamediciner över en längre period på lungfunktionen för att ställa en korrekt diagnos. AsthmaTuner erbjuder en ordentlig utredning med möjlighet för samtliga spirometri med reversibilitet, astmadagbok och provbehandling där vårdgivaren enkelt kan se hur FEV1 och symtomrapportering påverkas av astmamedicin.

För att undvika felmedicinering och att använda mediciner i onödan är det därför viktigt att få en ordentlig utredning av dina symptom. Det händer att personer som inte har astma, då de inte gjort en ordentlig utredning, kan få en felaktig diagnos och därför belastar sjukvården och astmatiker i onödan och kan bidra till felmedicinering. Detta kostar både för samhället och miljön. Om dina mediciner inte har någon effekt eller du känner att de inte riktigt hjälper rekommenderar vi att du tar kontakt med din vårdgivare för en ordentlig utredning.

 

Återvinning av din spirometer

Har du en spirometer som inte längre används eller inte fungerar? Hör av dig till oss på support@asthmatuner.se med adressuppgifter så skickar vi efter din spirometer så att delar blir sorterade på rätt plats för återbruk. Som tack för hjälpen för att du är med och bidrar till en bättre miljö, så planterar vi ett träd med One Tree Planted för varje spirometer som blir inskickad till oss.

Era miljösmarta idéer gör skillnad!

Vi tar gärna hjälp av era tankar för hur astmavård kan bli mer miljövänligt. Idéen om att återvinna spirometrar som inte längre används kom till exempel direkt från astmasjuksköterskor!

Har du en idé för hur vi kan bli bättre? Skriv till oss på support@asthmatuner.se.

Tillsammans gör vi skillnad!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: