Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

AsthmaTuner väljer en svensk molnleverantör för framtida expansion

AsthmaTuner levererar framtidens astmavård till astmatiker och vårdpersonal i Sverige och globalt. Vårt mål är att hjälpa astmatiker att kunna leva utan att begränsas av sin astma och samtidigt underlätta arbetet för vårdpersonal. En grundpelare har alltid varit att göra detta på ett tryggt sätt genom att data skyddas, hanteras och lagras enligt gällande lagstiftning.

För att ytterligare stärka tryggheten väljer AsthmaTuner nu att ingå partnerskap med en svensk molnleverantör, City Network, och deras molntjänst med inbyggd regelefterlevnad (“Compliant Cloud”) för vidareutvecklingen av AsthmaTuner. Det innebär att lagring och hantering av personuppgifter i AsthmaTuner kommer ske fysiskt inom Sveriges gränser och regleras av svensk lagstiftning.

– Regelverket kring lagring och hantering av data från hälso- och sjukvården är komplext och idag görs olika tolkningar av sjukvårdsregionerna. Med det stora arbetet vi nu har gjort att flytta datahanteringen i AsthmaTuner inom Sveriges gränser undviker vi olika regeltolkningar och gör AsthmaTuner tillgängligt för alla astmatiker och vårdpersonal som behöver ett modernt och effektivt verktyg för behandling och egenvård av astma.

– Eric Alhanko VD AsthmaTuner

Mer om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.
City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Läs mer om AsthmaTuner här
Läs mer om City Network och Compliant Cloud här

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: