Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

Hur gör vi bäst spirometri på mottagningen nu?

Uppdaterade riktlinjer:

Riktlinjerna ändras ofta och det finns olika lokala hygienriktlinjer som påverkar hur vi ska tänka kring spirometri på mottagningen under en pandemi för att inte riskera patienter eller vårdgivare ska utsättas för smitta. Därför har vi sammanställt det nya konsensusdokumentet från European Respiratory Journal (ERS) från november 2021 (länk artikel). Detta är ett internationellt dokument skapat av 23 lung- och respiratoriska experter som tillsammans kommer med utlåtande hur spirometri ska göras under pandemin och framöver.

Långa köer

Det är tydligt att det blivit färre spirometriundersökningar gjorda 2021 och det finns många patienter som blir lidande. Lång tid för utredning, uppföljning och felaktig behandling är några av de konsekvenserna till följd av detta. Författarna till detta konsensusdokumentet uppmanar till att igen öka takten av spirometriundersökning och att det därför är viktigt att skapa tydliga rutiner så att inte patient eller vårdpersonal blir lidande i utförandet.

Risk för smitta

Vårdpersonal som utför spirometri utsätts för en stor risk då det är viktigt att ta hänsyn till att patienten inte kan ha en ansiktsmask och att blåstest ofta gör att patienten hostar vilket utgör en stor risk för smitta. Detta kan också innebära en risk för nästa patient som kommer in i rummet där en spirometri tidigare blivit gjord. Av detta skäl är det viktigt att också ta hänsyn till att patient och vårdgivare är vaccinerad och tiden sedan senaste vaccinationsdatum. När man ska göra en spirometri ska patienten vara symtomfri.

Hur kan viruset spridas i samband med spirometri?

Artikeln identifierar tre potentiella smittvägar för SARS-CoV-2 vilket är luftburen-, dropp- och kontaktsmitta. Luftburen kan färdas över 2 meter och finnas kvar i luften lång tid (flera timmar). Droppsmitta är oftast när en person är inom 2 meters avstånd. Kontaktsmitta är genom direkt kontakt med en smittad person eller genom utrustning eller yta som har blivit förorenat.

Kan en spirometri på klinik göras?

Svaret enligt artikeln är ja! Men det är väldigt noga med förberedelser, skyddsutrustning både för patient och vårdgivare, rätt utrustning och tid till vädring och städning efter patient.

Hur ska man göra spirometri på klinik enligt konsensusdokumentet?

Innan varje patient ska göra en spirometri ska en triage utföras 72 timmar inför undersökning där patienten ska svara på typiska frågor om Covid-symtom och också svara på frågor om personer varit smittade i patientens närhet i närtid. Triage ska sedan utföras en andra gång precis innan spirometritest utförs. Överväg att göra RT-PCR test på patienter innan spirometriundersökning.

Vidare ska man enligt konsensus säkerställa att följande smittskyddsåtgärder alltid utförs:

Krav på korrekt smittskyddsutrustning enligt artikeln:

• Engångshandskar
• Engångsförkläde
• Ansiktsvisir
• En ansiktsmask med standard FFP2/N95 på både patient och vårdgivare
• Noggrann handhygien
• Noggrann rengöring av laboratorieyta och utrustning mellan patienter
• Vårdpersonal ska regelbundet vara Covid-screenad
• Patient och vårdpersonal är vaccinerad
• Ventilation – Rummet ska helst ha ett negativt tryck (mer info om negativt lufttryck finns på denna länk). Luften i rummet ska omsättas minst sex gånger per timme – då är det 95% ren luft efter 30 minuter (mer info finns på denna länk).
• Krav på användning av bakteriella samt virala engångsfilter på stationära spirometern – all utrustning är inte anpassad efter detta och hur resultaten påverkas av olika filter måste därför undersökas. Det gör man enklast genom att prata med spirometer-tillverkaren.
• Efter varje avslutad spirometri ska patienten ta 2-3 andetag i munstycket utan att släppa det, så att minsta möjliga virus kan komma undan filtret.

Hosta har visats vara en väldigt hög risk för smitta och därför ska patienten direkt efter avslutad spirometri sätta på sig munskydd för att minska smittspridning direkt i rummet. Detta ställer högre krav på munskydd och annan skyddsutrustning vid spirometriundersökning. Författarna är positiva till plexiglasskiva men viktigt att ändå ha 2 meters avstånd då det minskar risk för droppsmitta (men inte luftsmitta).

I konsensusdokumentet finns också information hur man ska göra med andra lungfunktionstester som tex NO-mätning, och hur man ska göra med olika specifika patientgrupper (tex patienter med dåligt immunförsvar).

ERS tar upp fördelen att få patienten att utföra hemspirometri och digital vård:

ERS1 skriver att eftersom telemedicin tillåter lungfunktionsmätningar hemma är detta ett säkert sätt att förhindra spridning av viruset men det kräver utbildade patienter, korrekt utrustning och en säker plattform för omedelbara och kontinuerliga uppdateringar till läkaren om lunghälsotrender. Socialstyrelsen har också tagit fram ett dokument för flöden och arbetssätt vid covid-192, där de bland annat rekommenderar att skapa god tillgänglighet för patienterna via chat och telefon och utöka möjligheterna för bedömning via video.

Registrera spirometri via distansbesök på luftvägsregistret

För att fortsätta dokumentera och kvalitetssäkra vården är det viktigt att registrera spirometriundersökning i luftvägsregistret. Nu finns det möjlighet att registrera spirometri som är gjorda på distans (länk).

Exempel på andra som erbjuder uppföljning via hemmet:

Allt fler tar steget och ställer om till digital vård och uppföljning med hjälp av AsthmaTuner. Utrednings- och uppföljningsköer har blivit långa på de flesta vårdcentraler och det finns inte mycket tid över för astmapatienterna. Någon som tagit steget att nå ut till samtliga sina astmatiker och kunna komma ikapp vårdköerna är Cecilia Lago på Boxholms vårdcentral (länk dagens medicin). Hon har erbjudit samtliga sina patienter en egen spirometer med egen behandlingsplan och ger astmatiker en digital kontaktväg3.

Region Jönköping har nu valt ut 5 vårdcentraler som kommer ikapp sin astma-väntelista genom att starta upp samtliga astmatiker, nya som gamla, med en egen spirometer. Det är en stor omställning och poängen är att kunna förändra vården helt och slopa de traditionella kallelserna och i stället kunna erbjuda astmatikern hjälp när de behöver det. En annan region som ställer om är Västra Götaland som nyligen gjort en offentlig upphandling av spirometer för hemmabruk och där AsthmaTuner nu erbjuds till regionens patienter för smittsäkra lungfunktionsmätningar.

En annan vårdgivare som ska nämnas är Royal Brompton Hospital i England, som under snabb tid införde hemmaspirometri för 400 barn med lungsjukdomar4. Dom skriver att det snabba genomförandet i så stor skala var utmanande men belönande. Lanseringen har varit framgångsrik och har uppskattats av de flesta familjer, och tror praktiken kommer fortsätta efter pandemin.

Kan dom, kan du!

Med AsthmaTuner kan patienten göra en fullständig spirometri med eller utan reversibilitet hemifrån, och vårdgivaren kan följa med på resultat i realtid. Önskar du att din klinik ska kunna erbjuda hemmaspirometri? Skriv till oss häroch vi kommer att kontakta dig för mer information. Kom igång!

Önskar du att läsa mer?

1 McGowan A, Laveneziana P, Bayat S, et al. . ERJ Open Res 2021; in press (https://doi.org/10.1183/23120541.00602-2021).
2 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/triage-arbetssatt-vardcentral-covid19.pdf
3 https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/allmanmedicin/boxholm-overvakar-astma-digitalt-via-hemspirometri/
4 Richardson, C. H., Orr, N. J., Ollosson, S. L., Irving, S. J., Balfour-Lynn, I. M., & Carr, S. B. (2021). Initiating home spirometry for children during the COVID-19 pandemic – A practical guide. Paediatric respiratory reviews, S1526-0542(21)00004-X. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.prrv.2021.02.001

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: