Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

Jag har en astmadiagnos.. eller? Digital astmautredning

Har jag astma?

Astma ger bland annat symtom som andningsbesvär eller långdragen hosta som inte vill ge med sig. Det är svårt att själv avgöra om det är astma eller om det är symtom som är vanligt förekommande även hos andra. Tankar som är vanliga är att andnöden vid ansträngning kan bero på dålig kondition eller att hostan från förkylningen ändå snart borde sluta.

Boka asthmautrendning nu

Jag har bara besvär ibland, kan det ändå vara astma?

Astma innebär att man har känsliga luftvägar och att man har lättare att en inflammation blossar upp än hos de som inte har astma. Det betyder att i perioder så kan man vara helt utan besvär men att när inflammationen startar så får man snabbt besvär och besvären kan bli långvariga. Får man ofta till exempel en hosta som varar efter en förkylning i mer än 4 veckor så borde man utredas för astma.

Jag har en astmadiagnos …eller?

Det är också många som upplevt astmabesvär som tidigare har sökt vård och antingen inte fått en helt fastställd astma eller kanske fått en astmadiagnos utan att veta om det verkligen stämmer. Det blir alltmer förekommande att en misstänkt astmatiker får utskrivet astmamedicin av vården för att själva avgöra om detta hjälper, utan att egentligen undersöka noggrannare om det verkligen är en astma eller något annat. Detta är inte korrekt utförande, då vården ska fastställa att det verkligen är astma och om man förskriver astmamedicin behöver vården också utvärdera effekten av medicinen.

Hur ska en astmautredning gå till?

För att bekräfta en astmadiagnos är det viktigt med en noggrann symtomuppföljning och att verifiera variabilitet i lungfunktion. En astmautredning innebär att göra en spirometriundersökning. En spirometri är när man tar ett djupt andetag och blåser ut all luft man har i sina lungor explosivt och då kan man se om man har en eventuell lungfunktionsnedsättning.

För att utredas behöver man först göra en spirometri utan medicin och sedan med medicin. Utifrån detta kan man jämföra lungfunktionen och se hur inhalationen påverkar mätvärdena. Studier visar att det dock är färre än 20% av astmatiker som har denna tydliga variabilitet (länk) och därför krävs också en 2-veckors lungfunktionsdagbok för att kunna fastställa en astmadiagnos. Riktlinjer för diagnostisering av astma är enligt läkemedelsboken är att göra ett astmatest i hemmet som fångar en dygnsvariabilitet. Läs gärna mer om detta i en av våra pågående studier här: länk.

 

 

Boka asthmautrendning nu

Vad händer om jag inte tar medicin fast jag har astma?

Anledningen till att det är viktigt att utreda astma om man misstänker det, är för att få en korrekt behandling så att man mår bättre och slipper jobbiga astmaattacker. Syftet med astmabehandling är att man kan prestera bättre i till exempel träning men framför allt för att kunna ta medicin förebyggande så att man inte behöver begränsas av sin astma i vardagen. De som har en obehandlad har större sjukfrånvaro. Dessutom är det direkt skadligt att gå en längre period med obehandlad astma då det gör att luftrören är konstant lite inflammerade och sammandragna vilket i sin tur kan ge mera besvär på sikt.

Boka en astmautredning

Om du har besvär av antingen andningsbesvär, väsande andning, smärta i bröstet eller hosta som är ofta återkommande ska du boka en utredning. Vid allergisk astma reagerar man ofta när man utsätts för något man är allergisk mot, som pollen eller pälsdjur. En icke-allergisk astma kan ha andra triggers som fysisk aktivitet eller kall luft. Oavsett är det viktigt att göra en ordentlig utredning för att veta om man behöver medicinering. AsthmaTuner samarbetar med flera olika regioner, barnmottagningar och vårdcentraler så ta kontakt med din vårdgivare och be om en ordentlig utredning. Med Min Doktor lånar man en egen trådlös spirometer och kan starta en utredning redan idag helt digitalt (länk).

Boka asthmautrendning nu

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: