Gjett hvor mange trær astmatikere har hjulpet oss med å plante så langt ...
Å ta vare på astmaen din vil hjelpe deg til å bli bedre, men visste du at den også kan hjelpe planeten vår til å bli bedre? Finn ut mer

Jeg har en astmadiagnose.. eller? Digital astmautredning

Har jeg astma?

Astma gir blant annet symptomer som pusteproblemer eller langvarig hoste som ikke vil forsvinne. Det er vanskelig å avgjøre selv om det er astma eller om det er symptomer som er vanlige hos andre mennesker også. Tanker som er vanlige er at kortpustethet ved anstrengelse kan skyldes dårlig kondisjon eller at hosten fra forkjølelsen snart burde stoppe uansett.

Jeg har bare problemer noen ganger, kan det fortsatt være astma?

Astma betyr at du har sensitive luftveier og at det er lettere for betennelser å blusse opp enn hos de som ikke har astma. Det betyr at man i perioder kan være helt uten problemer, men når betennelsen starter får man fort problemer og plagene kan være langvarige. Hvis du ofte får for eksempel hoste som varer etter en forkjølelse i mer enn 4 uker, bør du utredes for astma.

Jeg har en astmadiagnose… eller?

Det er også mange som har opplevd astmaproblemer som tidligere har oppsøkt hjelp og enten ikke har fått en fullstendig etablert astmadiagnose eller kanskje fått en astmadiagnose uten å vite om det virkelig var sant. Det blir stadig mer vanlig at en mistenkt astmatiker får foreskrevet astmamedisin av helsepersonell for selv å avgjøre om dette hjelper, uten egentlig å undersøke nærmere om det egentlig er astma eller noe annet. Dette er ikke korrekt utførelse, da helsepersonell må fastslå at det virkelig er astma, og hvis astmamedisiner er foreskrevet, må helsepersonell også vurdere effekten av medisinen.

Hvordan skal en astmaundersøkelse gjennomføres?

For å bekrefte en astmadiagnose er det viktig å nøye overvåke symptomene og verifisere variasjonen i lungefunksjonen. En astmaundersøkelse innebærer å utføre en spirometritest. En spirometri er når du trekker pusten dypt og blåser ut all luften du har i lungene eksplosivt og så kan du se om du har en mulig svekkelse av lungefunksjonen.

For å bli undersøkt må du først gjøre en spirometritest uten medisiner og deretter med medisiner. Ut fra dette kan du sammenligne lungefunksjonen og se hvordan innåndingen påvirker de målte verdiene. Studier viser at færre enn 20 % av astmatikere har denne klare variasjonen (lenke) og derfor kreves det også en 2-ukers lungefunksjonsdagbok for å etablere en astmadiagnose.

Hva skjer hvis jeg ikke tar medisin selv om jeg har astma?

Grunnen til at det er viktig å undersøke astma dersom man mistenker det, er å få riktig behandling slik at man føler seg bedre og unngår plagsomme astmaanfall. Hensikten med astmabehandling er at du kan prestere bedre i for eksempel trening, men fremfor alt å kunne ta medisin forebyggende slik at du slipper å begrenses av din astma i hverdagen. De som har en ubehandlet astma har større sykefravær. I tillegg er det direkte skadelig å gå en lengre periode med ubehandlet astma da det gjør at luftveiene hele tiden er lett betent og sammensnøret, noe som igjen kan gi flere problemer på sikt.
Grunnen til at det er viktig å undersøke astma dersom man mistenker det, er å få riktig behandling slik at man føler seg bedre og unngår plagsomme astmaanfall. Hensikten med astmabehandling er at du kan prestere bedre i for eksempel trening, men fremfor alt å kunne ta medisin forebyggende slik at du slipper å begrenses av din astma i hverdagen. De som har en ubehandlet astma har større sykefravær. I tillegg er det direkte skadelig å gå en lengre periode med ubehandlet astma da det gjør at luftveiene hele tiden er lett betent og sammensnøret, noe som igjen kan gi flere problemer på sikt.

Har du problemer med enten pusteproblemer, hvesing, smerter i brystet eller hoste som er hyppig, bør det undersøkes. Ved allergisk astma reagerer man ofte når man blir utsatt for noe man er allergisk mot, som pollen eller pelsdyr. En ikke-allergisk astma kan ha andre triggere som fysisk aktivitet eller kald luft. Uansett er det viktig å gjøre en skikkelig undersøkelse for å vite om du trenger medisiner.

No Comments

Post A Comment