Gjett hvor mange trær astmatikere har hjulpet oss med å plante så langt ...
Å ta vare på astmaen din vil hjelpe deg til å bli bedre, men visste du at den også kan hjelpe planeten vår til å bli bedre? Finn ut mer

Nye retningslinjer for utredning av astma: PEF-måling

Tradisjonelt har astma blitt diagnostisert gjennom spirometri kombinert med bronkodilatasjonstest. Men nå, ifølge Legemiddelverket i Sverige sine nye retningslinjer, understrekes viktigheten av en mer omfattende diagnostikk. I stedet for å stole bare på en enkelt test, anbefales det å nøye overvåke pasientens lungefunksjon over tid. Ved å bruke PEF-målinger, logget over to uker, får man et mer nyansert bilde av pasientens lungestatus. Hvorfor er dette viktig? Tenk hvis du som pasient har en periode hvor tilstanden din er god når testen utføres – da kan resultatet vise at det er ingen tegn på astma, selv om du lider av sykdommen.

“For å virkelig forstå astma må vi se på lungefunksjonen over tid, ikke bare på et bestemt tidspunkt.” – Dr. George Grantson

🌬️Hva er PEF-måling?

PEF står for “peak expiratory flow” og beskriver hvor raskt noen kan puste ut. AsthmaTuners spirometer fungerer både som lungefunksjonsmåler og PEF-måler, noe som betyr at helsepersonell ikke trenger å foreskrive en separat måler. Pasienter trenger heller ikke manuelt notere sine resultater – alt lagres automatisk.

🕖 Når skal testen utføres?

Ifølge de oppdaterte retningslinjene bør pasienter gjennomføre to målinger daglig: en om morgenen og en om kvelden. Ved oppkomst av symptomer anbefales ytterligere målinger. Formålet er å identifisere eventuelle plutselige endringer i lungefunksjonen.

📏Hvordan skal målingene beregnes?

Ifølge GINAs retningslinjer bestemmes døgnvariasjonen i PEF ved å trekke fra dagens laveste PEF-verdi fra den høyeste, og deretter dele resultatet med gjennomsnittsverdien av disse to verdiene. Dette gjøres i gjennomsnitt over en uke. For hver PEF-måling bør du bruke den høyeste av tre avlesninger.

🔍Hvordan skal verdiene tolkes?

Hvis døgnvariabiliteten overstiger 10% for voksne eller 13% for barn, kan det indikere astma.

I AsthmaTuner vises både daglig variabilitet og et ukentlig gjennomsnitt. Hvis dette ukentlige gjennomsnittet av døgnvariabilitet overstiger 10% for voksne eller 13% for barn, kan det indikere astma. Eksempelet på bildet antyder derfor astma.

Oppsummering

Diagnostikk av astma har utviklet seg. En vanlig lungefunksjonsmåling (spirometri) kan ikke utelukke astma, siden astma er en variabel sykdom hvor lungefunksjonen kan variere over tid. Dette betyr at hvis spirometri er normalt, men symptomer tyder på astma, bør utredningen fortsette. Ifølge nye retningslinjer kan daglige PEF-målinger brukes, der døgnvariabilitet som overstiger 10% for voksne eller 13% for barn indikerer astma.

No Comments

Post A Comment