Astmabloggen

Ny funktion: Utredning av Dygnsvariabilitet

Nu har vi lanserat digital utredning av dygnsvariabilitet (PEF & FEV1) i AsthmaTuner

  • Analys av dygnsvariabilitet är ett värdefullt verktyg för att förstå variation i lungfunktion. 
  • Tyvärr används det inte så mycket som det borde eftersom dagens metoder är tidskrävande för patienter och vårdpersonal
  • Studie visar att AsthmaTuner kan spara ca 60 minuter vårdpersonaltid och korta tiden till diagnos med 6 veckor

Basalt flödesschema för astmadiagnostik

Källa: Läkemedelsboken

Det är vanligt att man inte får utslag på spirometri med Rev test trots att anamnesen tyder på astma. Då är PEF-Kurva det rekommenderade verktyget i läkemedelshandboken

Starta enkelt en ny utredning av dygnsvariabilitet

Appen finns både på svenska och engelska

Enkla guider för att utbilda användaren

Anpassad hemskärm för dygnsvariabilitet

Testa lungfunktion och registrera besvär

Påminnelser och avslutande sammanfattning

I grafen ser ni både PEF och FEV1 över tid
och en tabell med uträkning av dygnsvariabilitet. 

Formeln för dygnsvariabilitet följer GINA Guidelines 2019: 

Dygnsvariabilitet = (Högsta – Lägsta) / (Medel av Högsta + Lägsta)
Veckovariabilitet = Genomsnitt av dygnsvariabilitet per vecka

AsthmaTuner

Med hjälp av AsthmaTuner så kan du aktivt följa din behandlingsplan och din lungfunktion för målet att bli helt symptomfri. Vill du läsa mer om hur du kan använda dig av AsthmaTuner och varför det är något för dig? Klicka här för att ta reda på mer!

Se till att hålla utkik här på vår blogg för att inte missa spännande information om astma som kan vara hjälpsamma och användbara för astmatiker och närstående. Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Glöm inte följa oss på Facebook här. Så att du enkelt kan hålla koll på nya blogginlägg.Missa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss: