Astmabloggen

Har ditt barn astma?

Det finns olika typer av astma hos barn och symptomen kan också skilja sig över tid och mellan olika personer. Idag har 5-10 procent av Sveriges sjuåringar astma. Det finns olika typer av astma hos barn. Symtom kan vara att barnet andas tungt, hostar vid ansträngning eller att det piper vid andning. Här har vi på AsthmaTuner samlat information för dig som förälder som misstänker att ditt barn har astma.

En typ av astma beror på att barnet har en inflammation i luftrören, det kallas för vanlig astma eller äkta astma. Vid den typen av astma är det vanligt att barnet är allergisk. De kan få astmabesvär om de utsätts för något de inte tål, men också vanligt vid förkylningar och när de anstränger sig.

Förkylningsastma för barn

Förkylningar och infektion i luftvägarna är besvär vid en typ av astma. Den formen kallas för förkylningsastma eller infektionsastma. 

Symtom för barn med astma

  • Andas tungt eller blir väldigt trött när hen anstränger sig.
  • Hostar när hen anstränger sig.
  • Har långvarig hosta när hen är förkyld.
  • Barnet har långvarig hosta utan någon annan förklaring. Ofta på natten.
  • Det piper och väser när barnet andas.
  • Anfall av andnöd, det vill säga att hen inte får luft.

 

Allergisk astma och astma vid ansträngning

Astma hos barn är i allmänhet av allergisk typ och börjar oftast i barndomen. Ungefär 30 procent har symptom redan under de första två levnadsåren och 80 procent utvecklar astma under skolåren.

Barn med astma kan till exempel få ansträngningsastma när de leker. Att ha ansträngningsastma innebär inte att barnet är helt frisk utanför ansträngning. Den underliggande inflammationen i luftrören finns alltid kvar, även om besvären utlöses av ansträngning.

Läs mer om astma hos 1177 vårdguiden

Optimera ditt barns behandling

Många barn får för mycket eller för lite medicinering vilket påverkar livskvaliteten negativt. Nyckeln till att känna sig bättre och förbättra astmakontrollen är att optimera behandlingen. AsthmaTuner berättar vilken som är den bästa behandlingen för ditt barn vid en viss tidpunkt. Du som förälder kan följa barnets astma i din telefon för trygghet och bra koll. Med AsthmaTuner har du lättare koll på ditt barns astma och barnet kan bli helt symtomfri!

Kom igång med AstmaTuner här

Läs mer om astma härMissa aldrig ett blogginlägg!

Följ oss:

Vad är en behandlingsplan?

27 november 2019

Det är väldigt få, närmare bestämt endast 8%, av alla astmatiker som får en skriftlig…