• Alla
  • Astmatiker
  • Om Oss
  • Vårdgivare

Astma betyder ”andnöd” och beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. Att luftrören smalnar så...