Klinisk validering är hörnstenen i vad vi gör

Astma är ett allvarligt globalt hälsoproblem som påverkar alla åldersgrupper och med ökande förekomst.
Fokusen på vår forskning är hur man förbättrar livskvaliteten för patienterna samtidigt som det förenklar och ökar effektiviteten för vårdgivare.

Översikt

Astma

Astma är en vanlig luftvägssjukdom som påverkar upp till 18% av befolkningen i vissa länder. Det kännetecknas av kronisk luftvägsinflammation som genererar symtom som pip vid andning, andfåddhet, bröststramhet och hosta. Både symptom och luftflödesbegränsning varierar över tid och i intensitet. Dessa variationer utlöses ofta av faktorer som motion, allergener eller irriterande exponering, förändring i väder eller virusinfektioner

Behandling av astma

Det långsiktiga målet med astmabehandling är att uppnå god symtomkontroll och minimera risken för luftflödesbegränsning. Detta uppnås genom kontinuerlig justering av medicin baserat på självövervakning av symptom och lungfunktion. För att det skall vara effektivt krävs en individuell skriftlig behandlingsplan, utbildning i egenvård, analys av lungfunktion och regelbunden granskning av en vårdgivare.

Barn med Astma

Målen med astmabehandling hos barn är att uppnå god kontroll över symtom och bibehålla normal aktivitetsnivå samt minimera risken för astmattacker, nedsatt lungutveckling och biverkningar av medicinen. Att upprätthålla normala aktivitetsnivåer är särskilt viktigt hos barn eftersom lek ofta är en viktig del i normal social och fysisk utveckling

Digital astmavård är effektivt

En nyligen holländsk studie (2017) konstaterade att rutinmässiga klinikbesök kunde ersättas med att övervaka astmatiska barn via e-hälsa istället för traditionell vård. Studien innehöll en multicenter, randomiserad kontrollerad studie på åtta holländska sjukhus. Resultaten visade att symptomfria dagar reducerades och astmakontroll förbättrades i gruppen med hjälp av onlinevård.

Klinisk studie

AsthmaTuner har sedan augusti 2016 utvärderats i en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med en barngrupp från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och en vuxengrupp från primärvården i Stockholm, Sverige. Studien utvärderar effekten av AsthmaTuner på patientens astmastatus, livskvalitet och följsamhet till behandling jämfört med konventionell behandling

Positiva preliminära resultat

Preliminära resultat från studien ser lovande ut. Den fullständiga studien presenteras under hösten 2018.

“Imagine if we never need to go to the emergency room again”

“I felt I could spend more days in school thanks to AsthmaTuner”

Certifieringar

CE-märkt medicinsk utrustning

AsthmaTuner är ett CE-märkt egenvårdssystem för astma. CE-märkningen innebär att systemet uppfyller de väsentliga kraven i alla relevanta europeiska direktiv om medicintekniska produkter. Direktiven beskriver säkerhets- och prestandakraven för medicinsk utrustning i Europeiska unionen. Vårt CE-märke täcker alla delar av AsthmaTuner-lösningen, inklusive appen, den digitala spirometern och hälsovårdsgränssnittet.

Läkemedelsverket

AsthmaTuner-systemet är ett av få appbaserade lösningar som har fått godkännande från Läkemedelsverket. Godkännandet mottogs 2016.