Det finns tre olika sätt att komma igång med AsthmaTuner

Prenumerera på AsthmaTuner och
få regelbundna videobesök med läkare.

Trådlös lungfunktionsmätare och
AsthmaTuners app ingår alltid!

✓   2st uppstartsmöten (läkare)

✓   1st uppföljningsmöte (sjuksköterska)

✓   Kontroll av värden månadsvis

✓   1st läkarbesök var 12:e månad

Startavgift: 499 kr

Abonnemang: 240 kr/månad

Träffa läkare när du behöver.

Trådlös lungfunktionsmätare och
AsthmaTuners app ingår alltid!

✓   2st uppstartsmöten (läkare)

✓   1st uppföljningsmöte (läkare)

✓   Ytterliggare besök vid behov

✓   Högkostnadsskydd ingår

Kostnad: 0 kr/besök

Tipsa oss om din klinik

Vi finns idag på flertalet kliniker i Sverige.
Tipsa oss om du vill testa AsthmaTuner
med din befintliga vårdgivare.

Tänk på att det kan dröja
lite innan du kommer igång.

Tipsa oss om din klinik


Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy