Ta kontroll över din astma

Om du inte behandlar din astma korrekt försämras din livskvalité och ditt sjukdomstillstånd försämras över tid.
Med den enda kliniskt validerade astma appen blir det enkelt att veta vilken medicin du behöver för att må som bäst.

Varför AsthmaTuner?

Astma är variabelt

Astma är ett variabelt tillstånd som kan utlösas av en mängd faktorer, såsom pollen, föroreningar, fysisk ansträngning och många fler. Faktorerna är individuella och den bästa behandlingen är personlig och justeras kontinuerligt.

Optimera din behandling

Många människor får för mycket eller för lite medicinering vilket påverkar livskvaliteten negativt. Nyckeln till att känna sig bättre på kort sikt och förbättra astmakontrollen är att optimera behandlingen. AsthmaTuner berättar vilken som är den bästa behandlingen för dig vid en viss tidpunkt.

Vår lösning

AstmaTuner är den enda kliniskt validerade astma appen. Genom att använda vår trådlösa spirometer, för att mäta lungfunktionen, och vår app får du objektiv återkoppling vilken medicin du ska ta. 

Följ dina nära och kära

Det är svårt att veta hur ett barn mår i sin astma och vägleda dem vilken medicin de behöver. Med astma appen kan du hantera ditt barns astma direkt via din egen mobiltelefon.

Inga fler väntrum – träffa din vårdgivare digitalt

Med ditt godkännande delar du enkelt din data med din vårdgivare. De kan analysera dina data över tid och vid behov uppdatera din behandlingsplan. Du behöver inte ta ledigt från arbetet eller sitta i väntrummet – vi ger dig astmavård i världsklass via video eller telefon.

Hur det fungerar

Är det för mig?

Vår lösning kan användas av alla med astma. Astma är en av de vanligaste kroniska tillstånden, ungefär 1 av 10 personer har astma. Både över- och underbehandling är vanligt vilket påverkar livskvaliteten negativt.

Få en behandlingsplan

Alla med astma ska ha en individuell behandlingsplan. I Sverige är detta också ett krav från socialstyrelsen. På grund av tidsbrist och bristfälliga verktyg är det vanligt att patienter inte får en behandlingsplan. Med AsthmaTuner kan din läkare enkelt skapa en ny behandlingsplan eller använda din befintliga.

Följ din astma över tid

Astma kan variera varje dag, vecka eller med årstider. Med ditt godkännande lagrar vi din data säkert krypterad för att förbättra diagnostisk noggrannhet för din läkare och för att förbättra vården du får.

Appen

Lungfunktion

Mät din lungfunktion med hjälp av vår trådlösa spirometer.

Symptomfrågor

Besvara fyra enkla symptomfrågor.

Behandlingsrekommendation

Appen visar en bild av vilken medicin du ska ta och vilken dos.

Trendfunktion

Du kan enkelt se hur din astma och lungfunktion utvecklas över tiden och dela den med din läkare.

Påminnelser

Skapa dina egna påminnelser så att du aldrig glömmer att testa din lungfunktion eller ta din medicin.

Följ din nära och kära

Skapa ett konto för ditt barn och hantera och följ deras astma i din egen telefon. Du kan också bjuda in andra att följa ditt barn.