Kliniskt validerad astmabehandling

AsthmaTuner är kliniskt validerad i den svenska sjukvården och baserat på internationella riktlinjer för god astmabehandling.

Problem vi löser

Att följa riktlinjer för astmabehandling är tidskrävande

Alla astmapatienter ska få en behandlingsplan

Nationella riktlinjer för astmabehandling, förklarar vikten av att ha en individuell behandlingsplan. I Sverige är detta också krav från Socialstyrelsen. Vi vet att 50% av alla läkare säger att de föreskriver en behandlingsplan, men endast 7% av patienterna upplever att de har fått en. Denna situation är oacceptabel och en risk för patientsäkerhet.

Patientutbildning kan vara svårt och tidskrävande

Med dagens situation är det svårt att hålla all personal uppdaterad och få tillräckligt med tid för att informera patienten på ett bra sätt. Därför strävar vi efter att göra internationella riktlinjer tillgängliga för alla och förenkla patientutbildningen.

Fokusera resurser på de patienter som behöver det mest

Det är svårt med dagens verktyg att prioritera de patienter som behöver det mest. Vårt mål att förenkla arbetet så att det blir snabbare och med bättre kvalitet. Till exempel tar vi bort manuella tidskrävande uppgifter, tillgängliggör information om patientens astmastatus. Det leder till att specialistsjuksköterskor kan få ett större ansvar för vissa uppgifter och patientens kan i högre grad klarar av att hantera och kontrollerar sin astma själva.

Distansvård

Forskning visar att digital astmabehandling faktiskt har bättre resultat än traditionell vård. Dessutom frigör det tid för både patient och vårdgivare. Med AsthmaTuner kan du ge astmavård över video eller telefon och se all patientinformation i vår careportal.

Snabbare och enklare diagnos av astma

Vi utvecklar för närvarande en unik lösning för diagnos av astma som kallas AsthmaTuner Diagnosis. Med denna lösning förenklar du för patienten genom att eliminera PEF-pappersdagboken och för personalen genom att ta bort manuell datahantering. Detta leder till snabbare diagnos och ökad effektivitet. Kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@asthmatuner.com

Hur det fungerar

AsthmaTuner Portal

Genom Careportalen kan du som vårdgivare hantera alla AsthmaTuner-patienter. Portalen kan nås enkelt via en webbläsare och du loggar säkert in med hjälp av HSA / E-Tjänkortort eller Mobilt BankID.

Behandlingsplaner

Du får tillgång till standard behandlingsplaner baserade på internationella riktlinjer och helt i enlighet med Socialstyrelsens krav. Du kan också skapa egna mallar för hela kliniken eller skapa egna favoriter för att förenkla patientutbildningen. Alla mediciner som ingår är uppdaterade från FASS.

Hantera patienter och visa data

När du ansluter en patient till din klinik kan du se deras historiska data. Detta gör det möjligt att öka noggrannheten i analysen, eftersom man kan se objektiv data över en lång tidsperiod och analysera säsongseffekter. Baserat på dessa data kan du justera behandlingsplanen som automatiskt förmedlas till patienten i appen.

Exportera data för att underlätta införandet i patientjournalen.

AsthmaTuner är inte ett journalsystem. Men med ett enkelt knapptryck kan du exportera behandlingsplanen och historisk data och inkludera den i patientjournalen.

Utformad med bestämmelser inom datasäkerhet i åtanke

AsthmaTuner är byggt för att vara helt kompatibel med GDPR. Vi tillhandahåller tvåfaktors-autentisering och kryptering av all data för att säkerställa integritet. AsthmaTuner är en medicinteknisk klass I och är CE-märkt.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@asthmatuner.com