Kliniskt validerad astmabehandling

AsthmaTuner är kliniskt validerad i den svenska sjukvården och
baserat på internationella riktlinjer för god astmabehandling.

Redan användare?

Enklare att göra behandlingsplaner för astma

Nationella riktlinjer för astmabehandling, förklarar vikten av att ha en individuell behandlingsplan. Vi vet att endast 7% av patienterna upplever att de fått en.

Förbättrad patientutbildning

Det tar lång tid att skriva behandlingsplaner på papper och instruera patienter under den korta tiden man har. Vi vill förbättra det!

Förenklad prioritering och uppföljning

Vi ger en objektiv bild över hur patienterna mår för att hjälpa dig prioritera vilka som behöver vård mest och så du kan fokusera på det viktiga i patientmötet.

AsthmaTuner Careportal

Här kan du som vårdgivare hantera alla AsthmaTuner-patienter. Portalen nås enkelt via en webbläsare och du loggar in med hjälp av HSA / E-Tjänstekort eller BankID.

Skapa behandlingsplan med ett par klick

Färdiga mallar på behandlingsplaner som följer internationella riktlinjer och Socialstyrelsens krav gör att du kan skapa en behandlingsplan med ett par klick.

Patienter egenvårdar sin astma

Med hjälp av AsthmaTuner lungfunktionsmätare och app kan patienten när som helst testa sin astma.

Aktuell behandlings-
rekommendation

Appen analyserar lungfunktion och symptom och visar patienten vilken medicin de behöver.

Följ patienterna och förstå hur de mår

I Careportal följer du patienternas astmastatus, lungfunktion och symptom över tid. Det förbättrar patientmötet och ni kan fokusera på det som är viktigt.

Exportera data för att underlätta journalföring

Med ett enkelt knapptryck kan du exportera behandlingsplanen och historisk data och inkludera den i patientjournalen.

Förbättrad astmakontroll

Kliniska studier visar att patienter som använder AsthmaTuner får förbättrad astmakontroll och följsamhet till behandling.

Ökad livskvalité

2/3 barn som testat AsthmaTuner upplever att de kan gå fler dagar i skolan.

Vill du veta mer eller testa AsthmaTuner?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig


Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy

Utvecklad i svensk sjukvård

AsthmaTuner är utvecklat på Karolinska Sjukhuset och bygger på internationella riktlinjer och forskning på god astmavård.

CE Märkt

AsthmaTuner är en godkänd medicinteknisk produkt och är utvecklat med patient och it-säkerhet i fokus.