Du vet väl att du som astmatiker hjälper oss plantera träd i regnskogen?
Du vet väl att du hjälper oss ta hand om jordens lungor när du tar hand om din astma? Läs mer

” Ni gör att jag får glädjen tillbaka att jobba med
astmapatienter för detta känns så mycket roligare.”

– Vårdgivare och Careportal-användare

En kliniskt validerad tjänst för behandling och egenvård

AsthmaTuner är utvecklad i nära samarbete med svensk sjukvård i syfte att förenkla vardagen för både vårdpersonal och patienter

Med ett par klick skapar du en behandlingsplan som följer riktlinjer för god astmavård och patienten får ett effektivt beslutsstöd i sin vardag.

Lättare att följa patienter och prioritera de som behöver vård mest

Få en snabb överblick över hur dina patienter mår så fort du loggar in. Då blir det lättare att fatta beslut kring ändrad behandling och prioritera de som behöver vård mest.

Förenklad diagnos med spirometri och utredning av dygnsvariabilitet

Reversibilitetstest ger ibland inte önskad information – med en digital PEF-utredning kan du enkelt utvärdera symptom och lungfunktion i vardagen.

Du kan även göra spirometri på distans för att få mer information om patientens lungfunktion.

  • Snabbare patientutbildning

  • Evidensbaserad behandling

  • Minskade kostnader för sjukvården

Med AsthmaTuner kan Charlotte och Marcus hjälpa sina patienter på distans

Om Vårdcentralen Bohusliden

Vårdcentralen Bohuslinden i Strömstad har inlett ett pilotprojekt tillsammans med Asthmatuner där astma diagnosticeras och behandlas på distans. Bohuslinden använder den digifysiska vårdtjänsten Praktikertjänst24. Genom AsthmaTuners hemmaspirometer och uppföljande samtal kan vårdcentralen ställa astmadiagnos och behandla patienten– en process som tidigare tagit mycket tid och energi i anspråk.

Läs hela artikeln på Praktikertjänsts webpage

Reflektioner om AsthmaTuner

Många astmatiker drabbas av försämringsperioder, till exempel vid infektioner, och mätaren känner av det tidigare än patienten känner det själv. Då kan vi öka dosen kortison enligt ordinationen, förklarar Marcus Jangsjö.

Hemmamätningarna sparar tid för både läkare och patient, men innebär också att vårdgivaren kan hjälpa patienten att balansera hälsan och förebygga andra besvär.

Så funkar AsthmaTuner och Careportal

I Careportal skapar/ justerar du en
behandlingsplan i 3 steg som skickas
till patientens app

Patienten testar sin lungfunktion och
svarar på symtomfrågor enligt GINA
riktlinjer

Patientens lungfunktion, symtom och
astmatriggers visas i Careportal

Vi hjälper er klinik komma igång med AsthmaTuner!